- Spiritualitate, Tablou

Rugăciunea „Tatăl Nostru” și Arborele Sefirotic al Cabalei

Această rugăciune este o modalitate ce ne conduce către realizarea noastră spirituală. Am descoperit asta, făcând o legătură între cerințele ei și diferitele lumi, planuri, respectiv trepte ale arborelui cabalistic. Iată, mai jos, descrierea acestor legături.

 1. Tatăl nostru care ești în ceruriKetherul care se află în ceruri e Tatăl nostru, Bătrânul Zilelor, prima emanație a Absolutului.
 2. Sfințească-se Numele TăuChokhmah, e Fiul iubit, de pe buzele căruia Cuvântul devine fecund, e Logosul Solar, Verbul, Marele Cuvânt, e Armata Vocii. ! La început era Cuvîntul… Toate lucrurile au fost făcute prin El.”
 3. Vie împărăția Ta Binah, Spiritul Sfânt, Mama Divină în noi, energia creatoare, cea care dă viață. El creează lumea aceasta, aduce creația la manifestare, e verbul creator, Cuvântul Cristic care în acest sefirot devine fecund și dă naștere vieții și lumii. El aduce împărăția Tatălui pe pământ cu ajutorul energiei creatoare. ” Dumnezeu a spus să se facă lumină și lumina a fost făcută”. Aici, se întâmplă aceasta, în sefirotul Binah.
 4. Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ – Hesed, Intimul, emanația Kether-ului în noi. Voia Tatălui din ceruri se face pe pământ prin intermediul Intimului, care este reprezentantul Tatălui în noi, Dumnezeu care ne dă impulsuri să-i facem voia pe pământ.
 5. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă și astăzi – Geburah, sfera lui Buddhi, a sufletului Divin, cel pe care-l căutăm fiecare dintre noi pentru a face nunta alchimică, ca să ne împlinim iubirea. Aici, trecînd prin multe rigori ale legii, prin multe încercări, asemenea eroilor din basme, ajungem să găsim iubirea, care de fapt, e pâinea, alimentul cu care trebuie să ne hrănim pentru a ne reîntoarce în sânul Tatălui.
 6. Și ne iartă nouă datoriile noastre – Tiphereth, sufletul uman, lumea cauzală, unde se află Templul Legii, al lui Anubis, locul unde datoriile noastre se plătesc prin iertare, dacă am integrat în conștiință Legea Iubirii și am învațat s-o manifestăm, privind de sus în jos, din sfera lui Geburah.
 7. Precum și noi iertăm datornicilor noștri – Netzach, lumea minții, unde trebuie să învățăm să înlăturăm judecata mentală, să-i iertăm pe cei care ne-au greșit. Astfel, datoriile noastre vor putea fi iertate de către Lege, dacă ne uităm la sefirotul de deasupra. Activitatea minții neobservate este dezordonată, mentalul activ este cel care emite judecăți despre orice și despre oricine. Odată ce am încetat să-i judecăm pe ceilalți, vom putea să devenim pasivi mental prin intermediul meditației și să-i iertăm pe ceilalți.
 8. Și nu ne lăsa să cădem în ispită – Hod, sefirotul planului astral, al corpului de dorințe. Aici e locul unde cădem pradă ispitei, dorințelor care ne asaltează, a tentațiilor ce apar la tot pasul. Aici cerem să fim protejați de tirania dorințelor.
 9. Și ne izbăvește de cel rău și viclean – Yesod, planul eteric, vital. Salvarea, izbăvirea, vine prin intermediul alchimizării energiei sexuale în sfera vitală. Aici începem să inițiem transformarea personală în încercarea de a deveni oameni.
 10. Căci al Tău e Regatul luminii, al puterii și al iubirii – Malkuth, lumea fizică, unde trebuie să se manifeste împărăția Tatălui, cu diversele ei atribute: lumina, puterea, iubirea, etc. Aici ne spune rugăciunea că regatul de pe pământ va deveni al lui Dumnezeu atunci când se va transforma într-o lume a iubirii, a luminii, a păcii, etc. Și pentru a se întâmpla acest lucru, e necesar să îndepărtăm din interiorul nostru toate obstacolele egoice care împiedică aceste virtuți să se manifeste. Munca aceasta se poate iniția cu succes de aici, din lumea fizică.

Privind lucrurile dintr-o perspectivă inversată, rugăciunea ”Tatăl nostru” ne învață și cum să facem ca lumea noastră interioară și exterioară să devină împărăția Tatălui. Sefiroții Cabalei, ne conduc, de jos în sus, prin intermediul rugăciunii, spre cerințele pe care trebuie să le îndeplinim pentru a accede în regatul Ființei.

Pentru a intra în împărăția luminii(Căci al Tău e Regatul luminii, al puterii și al iubirii – Malkuth), trebuie să:

 1. Fim izbăviți de cel rău, prin intermediul muncii în magisteriul alchemic. (Și ne izbăvește de cel rău și viclean – Yesod)

Făcând aceasta,

 1. Vom sublima dorința și nu vom mai putea să fim tentați, nu vom mai cădea în ispită. (Și nu ne lăsa să cădem în ispită – Hod)
 2. Dorința fiind cauza negativității și a separării, odată sublimată, ne va crea corpurile astral, mental și cauzal.

Având corpul mental creat, vom intra în Ierusalimul interior călare pe măgar (mintea), având deci control asupra ei. Dominând activitatea mecanică, impulsivă a minții, vom înceta să ne mai judecăm semenii și astfel vom fi capabili să-i iertăm, chiar dacă se vor fi purtat, poate, într-un mod greșit față de noi.(Precum și noi iertăm datornicilor noștri – Netzach)

 1. Iertând, vom fi și noi iertați de către Legea Divină, deoarece vom primi ce am dat, vom culege ce am semănat. (Și ne iartă nouă datoriile noastre – Tiphereth)
 2. Vom primi astfel pâinea cea de toate zilele, alimentul divin. Trecând prin poarta iertării, vom ajunge să încarnăm iubirea, uniunea cu Buddhi, cu sufletul divin, adevărata noastră pereche. Deci, dacă sufletul uman va deveni capabil să ierte, va putea încarna și manifesta iubirea. (Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă și astăzi – Geburah)
 3. Manifestând iubirea, vom face voia Tatălui în ceruri și pe pământ. ”Iubește și fă ce vrei!”, spunea Sfântul Augustin. Iubirea ne va elibera, deoarece atunci, vom putea face orice, în acord cu voia Tatălui. Dacă nu am iubi cu adevărat, nu am putea fi liberi, deoarece nu am cunoaște voia Ființei și nu am acționa în acord cu ea. (Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ – Hesed)
 4. Odată ce vom fi capabili să facem voia Tatălui, vom putea să intrăm în împărăția sa din care toate s-au făcut, în sfera Spiritului Sfânt și vom deveni Zei Creatori. (Vie împărăția Ta Binah)
 5. Ajunși la acest nivel, vom avea încarnat Verbul, vom putea crea cu ajutorul Cuvântului, al Logos-ului, care este numele lui Dumnezeu. (Sfințească-se Numele Tău Chokhmah)
 6. Astfel, ne vom întoarce în cerurile de unde am coborât pentru a dobândi măiestria și ne vom uni cu Tatăl. (Tatăl nostru care ești în ceruri –Kether)
Introdu adresa ta de email și vei primi GRATUIT ghidul ”Cum să-ți controlezi emoțiile negative" care te va ajuta să-ți gestionezi eficient emoțiile
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
We respect your privacy

Comentariul tău e binevenit

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.